Advertisements

วันประชาธิปไตย วันที่เราควรจดจำ..

ถ้าพูดถึงวันสำคัญของคนไทยแล้ว หนึ่งวันที่ถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดของชาติไทยและพวกเราชนชาวไทยก็น่าจะเป็น “วันประชาธิปไตย” หรือที่นิยมเรียกกันว่า 14 ตุลา นั่นเอง แม้ว่าวันประชาธิปไตยจะเป็นวันที่สำคัญกับคนไทยและคอยย้ำเตือนสติคนในรุ่นนั้นอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่นเดียวกันวันประชาธิปไตยก็กลายเป็นเพียงสายลมแผ่วเบาที่แว่วผ่านหูคนรุ่นใหม่ว่าเป็นเพียงวันหนึ่งที่มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก โดยที่แทบจะไม่มีคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญหรือศึกษาประวัติความเป็นมาของวันประชาธิปไตยเลย

วันประชาธิปไตยหรือวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ 2516 นั้นมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วันมหาวิปโยค” โดยในช่วงเวลานั้นรัฐบาลคณาธิปไตยของ ถนอม ประภาส ณรงค์ได้มีการปกครองแบบเผด็จการมายาวนานหลายสมัย ดังนั้นกลุ่มนิสิต นักศึกษาและประชาชนที่ไม่พอใจจึงได้ลุกฮือขึ้นเดินขบวนเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญและเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวกลุ่มแกนนำนักศึกษาทั้ง 13 คนที่ถูกจับกุม ซึ่งการจับกุมนักศึกษาทั้ง 13 คนนั้นได้ตั้งข้อกล่าวหาขึ้นมาว่ามีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์และอาจเกิดเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วนักศึกษาทั้ง 13 คน ก็เป็นเพียงชนชาวไทยกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่ต้องการเรียกร้องสิทธิของชาวไทยให้กลับมา ซึ่งผลที่ตามมาจากการเดินขบวนของคนจำนวนมากเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเผด็จการปล่อยตัวแกนนำทั้ง 13 คนก็คือ การบาดเจ็บล้มตายและเหยื่อที่ไร้ความผิด ด้วยสาเหตุที่ว่ารัฐบาลได้ต่อต้านการเดินขบวนของประชาชนด้วยการยิงแก็สน้ำตาละใช้อาวุธต่างๆตอบโต้กลุ่มประชาชน และทำให้ในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 มีการจลาจลเกิดขึ้นมากมายและมีการเผาทำลายสถานที่และยานพาหนะของทางราชการ แต่ในตอนท้ายที่สุด ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงแก้ปัญหา จึงทำให้สถานการณ์บ้านเมืองกลับมาเป็นปกติอีกครั้งนึง และทิ้งไว้ซึ่งคราบน้ำตาของผู้สูญเสียที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ และได้มีการสร้างอนุสรณ์สถานขึ้นมาเพื่อรำลึถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นที่ประชาชนที่ไม่มีความผิดจำนวนมากยอมหลั่งเลือดเพื่อแลกกับคำว่าประชาธิปไตย และได้มีการบรรจุวันที่ 14 ตุลาคม ให้กลายเป็นวันประชิปไตยเพื่อเตือนสติคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงความสำคัญของประชาธิปไตยอยู่เสมอ

จากเหตุการณ์ในวันประชาธิปไตยได้สอนพวกเราที่เป็นคนรุ่นหลังว่าพวกเราควรที่จะตระหนักว่ากลุ่มผู้เสียสละในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 นั้นเป็นผู้ที่สร้างอนาคตให้แก่ประเทศจนมีมาถึงทุกวันนี้ได้ และเราก็ควรตระหนักถึงความสำคัญของคำว่า “ประชาธิปไตย”และก็ร่วมมือร่วมใจกันสร้างและพัฒนาชาติให้มีพลังและไม่มีเหตุการณ์ดังเช่นครั้งนั้นซ้ำซ้อนอีก และที่สำคัญที่สุดก็คือ ประวัติศาสตร์อันน่าเศร้าใจของวันประชาธิปไตยที่เราไม่ควรละเลยแต่ควรที่จะสอนลูกหลานให้รู้จักและตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจไม่ให้เหตุการณ์เกิดซ้ำรอยอีกครั้งในวันที่ยังมาไม่ถึง

capture-20141129-163753